אחיבק - אלי סגל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2000
יוצר/ת: אלי סגל
מילים: אהרון עמרם
לחן: אהרון עמרם
מבצע/ת: ציון גולן
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2007 Vols. 1 + 2
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R257 - DVD
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
ריקודי עם - מחנה יונה 2001
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R257 - CD
ליאור 4 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 12 - 2000 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 66 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה