מתוקה שלי - מוטי בן יעקב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1999
????/?: מוטי בן יעקב
?????: מירית שם אור
???: צביקה פיק
????/?: אילן דקל
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
רוקדים 66 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????