סאני - יהודה עימנואל + מישאל ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1980
????/?: יהודה עימנואל + מישאל ברזילי
?????:
???:
????/?: בוני ממ
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.41 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????