הרדיו הישן - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: ויקטור גבאי
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי
?÷?? ?????: חגיגה - DVD-2005
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
פינג'אן 2000
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 31 - CD
השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
ויקטור גבאי - הרדיו הישן מס. 2 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
ליאור 3 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 12 - 2000 - ריקודי עם ישראליים - CD
פיג'אן 2000 - CD
רוקדים 67 - CD
???? ??÷???? / ????: חגיגה - הילולים 2009
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????