מדבר בלי מילים - מאיר שם טוב + אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2000
????/?: מאיר שם טוב + אורן שמואל
?????: איזי מן
???: משה דץ
????/?: ליאור פרחי
?÷?? ?????: הורה כיף 2000
מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 120
סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
רוקדים מס. 290 DVD
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
מאיר שם טוב - תבורכי ארצי חלק 2 - CD
רוקדים 120 - CD
רוקדים 290 - CD
רוקדים 70 - CD
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
?????: and Issy Man {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????