כל יום מתחילה שנה - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: אלי רונן
?????: אהוד מנור
???: נורית הירש
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
סדנת השתלמות מס. 1 (R204-April 2000)
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 1 (28 אפר 2000) - קלטת שמע
רוקדים 65 - CD
?????: and Ehud Manor {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????