אבא שלום שבזי - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2000
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: מרדכי יצהרי
???: ציון גולן
????/?: ציון גולן
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 2000 with Shmulik Gov Ari
מחול אירופה 2000
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2000
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 30 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב חורף - 2000 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 71 - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי קיץ 2000 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: aka Aba Shulem
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????