סהרה בר - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2000
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: להקת עשב בר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: חגיגה - DVD-2005
מחול אירופה 2000
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
ריקודי עם - תמרון 2001
שמוליק גוב-ארי - 2006 - DVD
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 69 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי קיץ 2000 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????