במדינת הגמדים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1976
????/?: יואב אשריאל
?????: אלה עמיטן
???: לביא יוסף
????/?: אריק איינשטיין
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
Israeli Dances for Children
כרמיאל 2004 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס.210
רוקדים מס. DVD 7
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 85 (W206)
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
רוקדים 7 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רוקדים מס.206 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
?????: Also sung by Uzi Chitman, Nava Bosmi, Shoshana Damari
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????