קסם מידברי - אבי לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2000
????/?: אבי לוי
?????: אין
???: אבי לוי + יוסי עטר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: הורה כיף 2000
מחול אביב חורף 2000
מחול השלום 2002
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 92 (דצמבר -R211-2000)
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - אביבים 1 - ריקודי עם - CD
אבי לוי - אביבים 3 - ריקודי עם - CD
מחול אביב חורף - 2000 - CD
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחנה יונה 2001 - CD
מחנה יונה 2002 - CD
סדנה עם מיכאל ברזילאי מס.92 - R211 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????