מול הים התיכון - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2000
????/?: טוביה טישלר
?????: ג'קי מיקה
???: ג'קי מיקה
????/?: ג'קי מיקה
?÷?? ?????: הורה כיף 2000
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
ריקודי עם - מחנה יונה 2000
?÷?? ?????÷?: השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
טוביה טישלר - ריקודי עם - הורה כיף 2000 - CD
מחנה יונה 2000 - CD
רוקדים 67 - CD
ריקודי עם ישראליים 2000 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????