האהבה היא אלוהית - אמנון עמרם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1999
????/?: אמנון עמרם
?????: ליאורה פדלון
???: ליאורה אושמי
????/?: שלוה ברטי
?÷?? ?????: עמנואל מס. 54
ריקודי עם - מחנה יונה 2000
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 29 - CD
טוביה טישלר - ריקודי עם - הורה כיף 2000 - CD
מחנה יונה 2000 - CD
?????: sma Ahava Elohit, Also sung by Liora
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????