אל תירא - יונתן כרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1952
????/?: יונתן כרמון
?????: עמנואל הרוסי
???: מרדכי זעירא
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
הילולים DVD - 2005
עמנואל מס. 26
רוקדים מס. DVD 2
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-From Israel With Dance - HL-2 -
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Israeli Folkdances: Haifa Municipality Students - Nevofoon 15020 -
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Mecholeley Hacarmel:Haifa Municipality Students-[Hat.MM 30739-(1978L)
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
הורה כיף 28 - CD
הילולים 2005 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Jeremiah 46:27, 28, Genesis 28:12,, Also sung by Shloimie Dachs
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????