השופר - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1999
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: תנ"כי
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: מוטי אברהמוב
?÷?? ?????: מושיקו הלוי (מחול אירופה 2002)
מחול אביב 2000
מחול אירופה 1999
רוקדים מס. DVD 136
ריקוד עם מושיקו 2003
ריקוד עם מושיקו 2004
ריקודי עם - רמה 2002
ריקודי עם - תמרון 2000
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי - אוסטרליה 2004 - CD
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו (מחול אירופה 2002) - CD
מחול אביב 2000 - CD
מחול אביב חורף - 2000 - CD
מחול אירופה 1999 - קלטת שמע
רוקדים 136 - CD
רמה ריקודיה 2002 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????