משב רוח - ניר דור
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: ניר דור
מילים: אין
לחן: יהודה פוליקר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Pappenheim 2014
הורה כיף - DVD -2010
מחנה הורה דיקלה 1999
פינג'אן 1999
רוקדים מס. 361 DVD
מקור המוזיקה: CD-Hora Keff 2010
דיקלה 99 - CD
הורה כיף -2005 - CD
הורה כיף 27 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
ניר דור - הורה כיף 2000 - CD
ניר דור - ריקודי עם 1999 - CD
רוקדים 361 - CD
רוקדים 65 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Zazza - 2011
הורה כיף 2010
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
הערות: Or Yehuda Poliker
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה