אבדעבק - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1998
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: עממי תימני
???: פרסי
????/?: ברכה כהן
?÷?? ?????: Rokdim Choref 1998
מושיקו הלוי (מחול אירופה 2002)
מחול אירופה 1998
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו (מחול אירופה 2002) - CD
מחול אירופה 1999 - קלטת שמע
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????