צדיק כתמר - יונתן גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1965
????/?: יונתן גבאי
?????: תנ"כי
???: אמיתי נאמן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Dance Your Way Through the Jewish Hollidays-Lorraine Posner Arcus
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
Dances on YouTube and Other Internet Sites
IFDI Kibud Vechavod
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
עמנואל מס.303
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
?÷?? ?????÷?: LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
גדי ביטון - יהללו - CD
הורה כיף 25 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
תרקוד בצורה שלך בחגים - לוריין פוסנר ארקוס - CD
רישום צעדים: Ami Gilad - Kibbutz Style Chassidic Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
?????: Psalms 92:13
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????