דצמבר - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: טוביה טישלר
?????: נתן אלתרמן
???: משה וילנסקי
????/?: ציפי זרנקין
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
מחול אירופה 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 79 (W186)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 14 - CD
רוקדים 44 - CD
רוקדים מס.122 - קלטת שמע
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
רוקדים מס.186 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.122 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ronit Ophir, Mazi Cohen and Dafna Armoni
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????