מחול לעידו - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1998
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: אין
לחן: ש. גרוזיני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
רוקדים מס. 417
מקור המוזיקה: אבי פרץ מס. 1 - CD
אבי פרץ מס. 2 - CD
אבי פרץ מס. 3 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 287 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: 2 Versions
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה