יובל לישראל - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1998
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: שמוליק גוב ארי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 1998 with Shmulik Gov Ari
Rokdim Choref 1998
מחנה ריקוד 1999
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 15 (W202)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 59 - CD
רוקדים מס.202 - קלטת שמע
רוקדים מס.207 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 98' - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי עם - מחול אירופה 2002 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????