החולמים אחר השמש - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: ישראל שיקר
?????: יורם טהרלב
???: סשה ארגוב
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Israel Shiker 1985
הילולים 2001
עמנואל מס. 21
רוקדים מס. DVD 27
?÷?? ?????÷?: LP-Arava: Israeli Folkdances for Ed. Pur. - M.A.I.M. LP 008 -M. Eskayo
הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים 35 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס. 71 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: Also sung by Lehakat Sexta
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????