רק עוד קצת - פרח יערי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1998
????/?: פרח יערי
?????: סטפן רודוואי
???: סטפן רודוואי
????/?: גינה גי
?÷?? ?????: רוקדים מס. 62
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 23 (W199)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.185 - קלטת שמע
רוקדים מס.199 - קלטת שמע
?????: sma Rak Rega
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????