גן הסתיו - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: ישראל שיקר
?????: דודו ברק
???: יאיר רוזנבלום
????/?: אילנית
?÷?? ?????: Rokdim Choref 1998
רוקדים עם ישראל שיקר (רוקדים 108)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 23 (W199)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 59 - CD
רוקדים מס.199 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????