בסוף מעגל - איציק סעדה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1983
????/?: איציק סעדה
?????: יהונתן גפן
???: קני יאנג
????/?: אריק סיני
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 3
עמנואל מס.203
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 14
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
הורה כיף 13 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 33 - קלטת שמע
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????