דמעות - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1998
????/?: אורן שמואל
?????: זאב נחמה
???: זאב נחמה+תמיר קליסקי
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: רוקדים מס. 364 DVD
רוקדים מס. DVD 58
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 23 (W199)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 25 - CD
רוקדים 290 - CD
רוקדים 364 - CD
רוקדים 54 - CD
רוקדים מס.199 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????