אין כמו יפו - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אבנר נעים
?????: חיים חפר
???: פביאן לוריס
????/?: התרנגולים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
עמנואל מס. 35
עמנואל מס. 37
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - כיף חורף 1994
ריקודי עם - מחנה יונה 1995 - VIM48
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 69 (W148)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 13 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
?????: Also sung by Atraf, Gabi Berlin, Reviat Mo'adon Hate'atron, Orig. Lyrics Dominique Terreran, Orig. Music Christiane Verger
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????