זה הלילה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1999
????/?: ישראל שיקר
?????: אביחי מליחי
???: אביחי מליחי
????/?: אבי פרץ
?÷?? ?????: רוקדים עם ישראל שיקר (רוקדים 108)
ריקודי עם עם ישראל שיקר - פברואר 2001
?÷?? ?????÷?: ישראל שיקר - ריקודי עם פבר 2001 (מלבורן) - CD
רוקדים 59 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????