קרן שמש - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: דודו ברק
???: אל יטול
????/?: יעקב נוה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
מחול אירופה 1994
ריקודי עם - עם שמוליק גוב ארי סדנה 2 (W137)
ריקודי עם - רמה 2004
?÷?? ?????÷?: רוקדים 36 - CD
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: and Yaacov Naveh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????