עפרה - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1983
????/?: ישראל יעקובי
?????: רמי דנוך
???: מטר מוחמד
????/?: העוד צלילי
?÷?? ?????: הורה כיף 1991
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
ריקודי עם - סבבה 2004
ריקודי עם - סבבה 2008
?÷?? ?????÷?: LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
???? ??÷???? / ????: סבבה 2008
?????: Also sung by Uri Fineman}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????