ירושלים האחרת - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: ישראל שיקר
?????: יוסי גמזו
???: עמוס מילר
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 22 (W195)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 53 - CD
רוקדים מס.195 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
?????: Also sung by Ronit Ophir, Lehakat Hatzofim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????