שלום עלינו - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: משה בן ארי
???: משה בן ארי
????/?: להקת שבע
?÷?? ?????: DVD-Machol Pacifica 1998 with Shmulik Gov Ari
מחול אירופה 1998
מחנה ריקוד 1998
רוקדים מס. 61
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 13 (W193)
ריקודי עם - תמרון 1998
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 3 (1998)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 30 - CD
רוקדים 53 - CD
רוקדים מס.193 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 98' - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????