שירי לי כנרת - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1982
????/?: שלמה ממן
?????: עודד פלדמן
???: רמי קידר
????/?: מילי מירן
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM22
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מתי גולדשמידט DVD
רוקדים מס. 11
רוקדים מס. DVD 129
ריקודי עם עם- שלמה ממן No. 1-A&B
שלמה ממן מס.7 - DVD R125
?÷?? ?????÷?: LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Harishion V.2:Songs + Dances of Israel [HAR2]IW2-I.Weisburd
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Sabras 7 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR7]
LP-These Flowers: Israeli Folk Dances - CBS 25611 - Sefi Aviv
הורה כיף 32 - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 8 - CD
רוקדים CD R129
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
שלמה ממן - נווה מדבר - ממן 1 - CD
שלמה ממן מס.7 -רוקדים CD R125
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
?????: and Mimi Miran {Music}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????