איומה בהר המור - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: אמנון שאולי
?????: רבי שלום שבזי
???: אביהו מדינה
????/?: אבנר גדסי
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
DVD-Machol Romania 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
בוני פיה- מלבורן - DVD 2007
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
עמנואל מס. 2
רוקדים מס. 29
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 84 (W125)
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
בוני פיה- מלבורן - CD 2007
הורה כיף 21 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מטמונים 1 - CD
רוקדים 25 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
רוקדים מס.183 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
Shorashim 2017
מחנה אביב 2011
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????