רחל - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1977
????/?: דני דאסא
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: מרגלית אנקורי
?÷?? ?????: DVD-12 th Machaneh Aviv (2007 ) with Marco Ben Shimon
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
מחול מיאמי 1998
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.200
עמנואל מס.213
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 10
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 87 (W191)
?÷?? ?????÷?: CD-12th Mechaneh Aviv (2007) with Marco Ben Simchon
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
דני דאסא 2 - CD
הורה כיף 15 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 10 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים 54 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
רוקדים מס.191 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????