שמרי לי על המנגינה - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1979
????/?: שלמה ממן
?????: חיים חפר
???: דב זלצר
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
עמנואל מס. 23
רוקדים מס. 396 DVD
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - שגעון 2001
ריקודי עם עם שלמה ממן - 1999
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1980 - Y-113 [BS80] - (1980) -
LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - SM 001 - (1984L)
LP-Manginot 2: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman-[SMN2]-(1984L)
LP-Sabras 4 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR4]
הורה כיף 3 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 37 - קלטת שמע
שיגעון 2001 - ברזיל - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????