נערתי - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: ויקטור גבאי
?????: אסף מרום
???: זאב נחמה+תמיר קליסקי
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: Toronto 2013
הורה כיף 1998
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
עמנואל מס. 51
פינג'אן 1999
רוקדים מס. 351 DVD
רוקדים מס. 63
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 23 (W199)
?÷?? ?????÷?: ויקטור גבאי - לרקוד עם ויקטור גבאי - 1998 - CD
ויקטור גבאי מס. 2 - 1999 - CD
רוקדים 351 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים מס.199 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים מס. 2 עם ויקטור גבאי - CD
?????: Also sung by Ethnix and Eyal Golan{Singers}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????