זה בזו נביט - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1989
????/?: אבי פרץ
?????: רחל שפירא
???: נורית הירש
????/?: אילנית
?÷?? ?????: עמנואל מס. 18
עמנואל מס.110
רוקדים 277-לרקוד ביחד 3א DVD
רוקדים מס. 393 DVD
ריקודי עם - ריקודיה 1989
ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1990
?÷?? ?????÷?: רוקדים 277 - CD
רוקדים 393 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 80 - קלטת שמע
רוקדים מס. 85 - קלטת שמע
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.80 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.85 (in Hebrew)
?????: Also sung by Chava Alberstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????