אלנה - אייל אליהו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1998
????/?: אייל אליהו
?????:
???:
????/?: וויס
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
הורה כיף 1998
מחול אביב 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1998
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
עמנואל מס. 50
רוקדים מס. 65
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 87 (W191)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 26 - CD
מאיר שם טוב - מס. 6 - שורות - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2002 - CD
רוקדים 52 - CD
רוקדים 56 - CD
רוקדים מס.191 - קלטת שמע
?????: West African
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????