מקהלה עליזה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1997
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: לאה נאור
???: נורית הירש
????/?: נעמי שמר
?÷?? ?????: Shmulik Gov Ari Yeladudance 1
מחול אירופה קדם סדנה 1999
?÷?? ?????÷?: שמוליק גוב-ארי - ריקודי ילדים 1 - CD
?????: Also sung by Chava Alberstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????