דירה 26 - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1997
????/?: גדי ביטון
?????: חיים חפר
???: רמי קלינשטיין
????/?: רמי קלינשטיין
?÷?? ?????: ITH Seminar #37 with Sagi Azran (2012)
גדי ביטון רקוד לחייך 1997
מחנה ריקוד 1998
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 107)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 12 (W190)
?÷?? ?????÷?: גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
הורה כיף 24 - CD
ליאור 3 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 10 - 1998 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 52 - CD
רוקדים מס.190 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????