אורנים - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1998
????/?: אורן שמואל
?????: אין
???: יוסי גרשוני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
רוקדים מס. DVD 79
ריקודי עם - מחנה יונה 1998
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 21 (W189)
ריקודי עם - תמרון 2000
?÷?? ?????÷?: אבי אמסלם - רוקדים ריקודי עם מסביב לעולם - CD
רוקדים 51 - CD
רוקדים 79 - CD
רוקדים מס.189 - קלטת שמע
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????