ילד השדה - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: אורן שמואל
?????: גדעון כפן
???: גדעון כפן
????/?: גדעון כהן
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
סדנת השתלמות מס.10 (R216-May 2002)
רוקדים מס. 61
ריקודי עם - סבבה 2001
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 21 (W189)
?÷?? ?????÷?: סדנת הישתלמות מס.10 (10 מאי 2002)- R216 - CD
רוקדים 51 - CD
רוקדים מס.189 - קלטת שמע
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????