דברים שרציתי לומר - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: ישראל שיקר
?????: יענקל'ה רוטבליט
???: יהודה פוליקר
????/?: יהודה פוליקר
?÷?? ?????: רוקדים עם ישראל שיקר (רוקדים 108)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 21 (W189)
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 1 - CD
רוקדים 51 - CD
רוקדים מס.189 - קלטת שמע
?????: Or Shimi Tavori
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????