מתוקים - דודו ברזילי + אבי לוי + ירון מליחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1998
????/?: דודו ברזילי + אבי לוי + ירון מליחי
?????: אידית פאנק
???: שלומי שבת
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: ITH Seminar #38 with Dudu Barzilai (2012)
הורה כיף 1998
פינאלי פילי 1998
רוקדים מס. 66
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 89 (W201)
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - אביבים 1 - ריקודי עם - CD
אבי לוי - אביבים 2 - ריקודי עם - CD
דוד ברזילי - 1999 - CD
הורה כיף 26 - CD
ליאור 2 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 10 - 1998 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב חורף - 2000 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים מס.201 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????