חדוות יומי - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1997
????/?: אבי פרץ
?????: אביהו מדינה
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: Rokdim Choref 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1998
רוקדים מס. 49
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 80 (W188)
ריקודי עם - תמרון 2001
?÷?? ?????÷?: אבי פרץ מס. 1 - CD
אבי פרץ מס. 2 - CD
אבי פרץ מס. 3 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 50 - CD
רוקדים מס.188 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????