אתה לי ארץ - מלי ליפסון ומשה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1997
????/?: מלי ליפסון ומשה
?????: יורם טהרלב
???: נורית הירש
????/?: ירדנה ארזי
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R257 - DVD
יוני כאר DVD 2008
מלי ליפטון ומשה- 2008-DVD
מלי ליפטון ומשה-מחול מיאמי 2006-DVD
רוקדים מס. DVD 48
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 11 (W185)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 23 - CD
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R257 - CD
יוני כאר CD - 2008
מלי ליפטון ומשה-מחול מיאמי - 2006 - CD
מלי ליפסון ומשה - CD 2008
רוקדים 48 - CD
רוקדים מס.185 - קלטת שמע
?????: and Y. Thar Lev {Music}, Also sung by Zehavit
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????