לו היית הנערה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: מושיקו יצחק הלוי
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: שרף
?÷?? ?????: Kochavim 2009
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
הורה כיף 1993
הילולים DVD - 2005
מחול השלום 2005
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
פינג'אן 1993
רוקדים מס. DVD 134
רוקדים עם - גדי ביטון (רוקדים 131)DVD
ריקוד עם מושיקו (MIH2) מ. ברזילי מס. 66 (1ול 1993)
ריקודי עם - ריקוד חורף DVD-2008
?÷?? ?????÷?: הילולים 2005 - CD
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 2+12
מחול השלום 2003 - CD
רוקדים 134 - CD
רוקדים מס.130 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
כוכבים 2009
ריקוד חורף 2008
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.130 (in Hebrew)
Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????