חלום צועני - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1997
????/?: אבי פרץ
?????: לאה שבת
???: ג'יפסי קינג
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 45
רוקדים מס. DVD 46
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 78 (W182)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 47 - CD
רוקדים מס.182 - קלטת שמע
?????: Also sung by Doron Mazar
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????