זיכרונות - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1982
????/?: אמנון שאולי
?????: אמנון שאולי
???: אמנון שאולי
????/?: אמנון שאולי
?÷?? ?????: רוקדים מס. 268 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 268 - CD
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????