צינגלה בינגלה - תמר הלפרין
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???:
????/?: תמר הלפרין
?????: יגאל בשן
???: יגאל בשן
????/?: יגאל בשן
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????